Wentis Oy Ab

Begravningsbyrå i Oravais och Nykarleby

Erfarenhet

By on oktober 17, 2017

Vi på begravningsbyrån har flera års erfarenheter av begravningar. Vi vet också att det är du som anhörig som vet bäst hur du vill arrangera dina anhöriges begravning.  Vår roll är att visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig i arrangemanget och får ta de slutgiltiga besluten.

Vi hjälper dig även med eventuella kontakter till olika instanser som församlingar och myndigheter. En begravning har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.