Wentis tjänster

This post is also available in: Suomi (Finska)

Wentis begravningsbyrå är ett  familjeföretag som vi startade i Oravais våren 1989. Vi har sen dess bedrivit begravningsbyrå med all service som hör till.

Vi som driver byrån är Lars och Inger von Wendt. 

När ett dödsfall inträffat är det många praktiska saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. Förutom beställning av begravning kanske du måste ta hand om en bostad. Det är naturligtvis också viktigt att ta hand om eventuella husdjur samt tömma kylskåp osv.

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det lämpligt att ta med en utomstående när ni går in i den avlidnes bostad. Ingen har rätt att ta med sig någonting därifrån utan övriga anhörigas tillstånd. Ett enkelt sätt att dokumentera lösöre är att fotografera det. Om den avlidne har tillhörigheter på sjukhus bör dessa hämtas. Kontakta personalen på avdelningen.

Döden kommer, förr eller senare, till allas närhet. Antingen den kommer stilla och väntat eller hårt och oförberett. Den vill lära oss den naturliga del av livet –  en ofrånkomlig erfarenhet.

De många årens möten med människor stärker ständigt vår uppfattning om att begravningen är viktig.  Utförs den på ett bra sätt blir den en fin högtid som är värd att läggas till det ljusa minnet.

Wentis kompetens

Vi på begravningsbyrån har flera års erfarenheter av begravningar. Vi vet också att det är du som anhörig som vet bäst hur du vill arrangera dina anhöriges begravning.  Vår roll är att visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig i arrangemanget och får ta de slutgiltiga besluten.

Vi hjälper dig även med eventuella kontakter till olika instanser som församlingar och myndigheter.

En begravning har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.