Tjänster

This post is also available in: Suomi (Finska)

Vi på Wentis begravningsbyrå har flera års erfarenheter av begravningar. Vi vet också att det är du som anhörig som vet bäst hur du vill arrangera dina anhöriges begravning. Vår roll är att visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig i arrangemanget och får ta de slutgiltiga besluten.